Kontakt

Adres lokalizacji i do korespondencji

Muzeum Filumenistyczne
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Tel. / faks +48 74 811 06 37

E-mail: muzeum.filumen@wp.pl

Dyrektor:

Tomasz Nowicki - dyrektor.filumen@gmail.com

Księgowość / administracja / zamówienia:

Urszula Jarząb, Beata Sierpińska, Barbara Jakubowska muzeum.filumen.ks@wp.pl

Dział filumenistyczny / dział regionalny / edukacja:

Małgorzata Jaworskamuzeum.filumen.fil@wp.pl

Dorota Piątkowska - muzeum.filumen@wp.pl