ScenariuszAgenci Czasu, gra terenowa i zadania: Justyna Caban, Rafał Stępień-Miernikowski, Wojciech Budzyński
Tekst: Tomasz Pawlęga
Opracowanie graficzne: Monika Słonecka
Redakcja: Roksana Kaczmar, Paweł Pawlik
Konsultacje i korekta: Małgorzata Jaworska
Bystrzyca Kłodzka 2022, Wydanie I
Wydawca: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Współpraca/partner w realizacji projektu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej
Dofinansowano ze środków:
Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Projekt „Pasja do sztuki – zabytki w miniaturze”
współfinansowany ze środków Powiatu Kłodzkiego.

Baner wydanictwo