Klub Miłośników SztukiKlub Miłośników Sztuki

Spotkania Klubu Miłośników Sztuki to oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Klub zrzesza miłośników sztuki ze szkół gminy Bystrzyca Kłodzka. Zajęcia odbywają się cyklicznie w siedzibie Muzeum przy Małym Rynku 1. Klub gromadząc młodzież w czasie wolnym, stwarza możliwość rozwoju zainteresowań z zakresu sztuk plastycznych, filmu, teatru, muzyki i historii regionu, jednocześnie tworząc platformę do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami na temat zjawisk w kulturze i sztuce oraz minionych i zachodzących procesów dziejowych. Uczestnictwo w zajęciach klubu jest bezpłatne. Zajęcia prowadzą historycy sztuki oraz zaproszeni goście.