Latające MuzeumLatające Muzeum

Idea Latającego Muzeum zrodziła się z potrzeby krzewienia zainteresowania historią i sztuką oraz z potrzeby budzenia wśród młodzieży wiejskiej ciekawości regionu, w którym mieszkają. Oferta bezpłatnych zajęć skierowana jest dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wizyty w szkołach wiejskich odbywają się jesienią. Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni Muzeum. W programie przewidziano zajęcia konwersacyjne połączone z prezentacjami multimedialnymi.

Zgłoszenia na zajęcia ustalane są indywidualnie w sekretariacie Muzeum.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy na nową stronę internetową Latającego Muzeum - www.muzeum-ognia.pl!