O PROJEKCIE

"My, ludzie z Fabryki Zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek." to międzypokoleniowy projekt, który ma na celu zachowanie pamięci o działalności fabryki zapałek i jej wpływie na życie społeczne miasta.

Młodzież uczestnicząca w projekcie poznaje nowoczesne metody badania historii i tworzenia reportażu.

Młodzi dziennikarze i eksporatorzy przeprowadzają wywiady ze świadkami historii, z których powstają reportaże o ich losach i przeszłościfabryki.

Uczestnicy projektu poznają też tajniki popularnego dzisiaj teatru ognia i tworzą widowisko ogniowe, którego scenariusz oparty jest na historii fabryki.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY - PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO."

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 23,000.00 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA 28,750.00 ZŁ

 

W ramach projektu opracowana została publikacja cyfrowa o historii fabryki zapałek z wywiadami przeprowadzonymi przez młodzież, która uczy się w bystrzyckich szkołach.
Opracowanie graficzne: Monika Słonecka
Czyta: Tomasz Pawlęga
 

 

W celu promocji zadania wykonano również ulotkę dot. projektu.