Świat etykietyŚwiat etykiet

"Świat etykiet"

Jednym ze sposobów niecenia ognia jest użycie zapałek. Był to, przed udoskonaleniem mechanizmu zapalniczek, sposób najwygodniejszy i najprostszy. Etykiety zapałczane pojawiły się w latach 80-tych XIX w. i od tego czasu stały się jednym z nośników informacji. Spełniają jedną z trzech funkcji: nalepki towarowej, mikroplakatu o określonych zadaniach propagandowych, oświatowych lub reklamowych, albo funkcję dekoracyjną.

Na ekspozycji stałej w muzeum prezentowane są etykiety i opakowania zapałczane z okresu od przełomu XIX/XX w. po czasy współczesne. Oprócz etykiet polskich zobaczyć można etykiety i opakowania zapałczane z różnych krajów świata m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, USA, Indii i Chin. Różnorodność motywów i tematów na nich występujących jest właściwie nieograniczona.