Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Wystawa: 3 grudnia 2021 r.- 9 stycznia 2022 r. 

Laboratorium czasu

Pojęcie czasu funkcjonuje w kontekście naukowym (fizykalnymi filozoficznym), jak i antropologicznym. W codziennym doświadczeniu posługujemy się czasem antropologicznym, który w sposób zauważalny wpływa na bieg życia, decydując o następstwie zdarzeń, łącząc skutek z przyczyną, ale także wiążąc sferę emocjonalną ze specyficzną dyspozycją umysłu, która w przeszłości lokuje wspomnienia, w przyszłości zaś upatruje kontynuacji egzystencji.

Wystawa ukazuje subiektywne podejście do natury czasu reprezentowane przez dwóch autorów, którzy w swojej twórczości poświęcają temu zagadnieniu szczególną uwagę, koncentrując się na próbach zwizualizowania tego co minione, a obecne jedynie w pamięci. Zdając sobie sprawę z umowności tak skonstruowanego przekazu pozostają oni w przekonaniu, iż przeszłośćw rozmaity sposób nie tylko determinuje obecną egzystencję, ale wbrew obiegowym hasłom eksponującym presję na przyszłość, stanowi niezbędne pole refleksji warunkujące podejmowanie racjonalnych wyborów ową przyszłość konstruujących.

,,Najlepiej Zapamiętane 02'' Marek Grzyb„Najlepiej zapamiętane 02” Marek GrzybEmpatia Piotr KomorowskiEmpatia- Piotr KomorowskiZasłona Marek GrzybZasłona Marek GrzybZasłona Marek Grzyb

------------------------------------------

 

Piotr Komorowski – ur. w 1955 we Wrocławiu.

W latach 1980-2000 związany z ideą tzw. fotografii czystej, akcentującej ortodoksyjność i autonomiczność medium. Od 2000 roku zajmuje się fotografią inscenizowaną. Wystawy w Polsce i za granicą. Autor tekstów krytycznych na temat fotografii, m.in. w „Sztuce”, „Obscurze”, „Exicie”, „Formacie”, „Akcencie”, „Odrze”, „Imago” i innych czasopismach. Założyciel Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu. Profesor ASP im E. Gepperta we Wrocławiu, gdzie
w Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów prowadzi Pracownię Fotografii Inscenizowanej.

 

Marek Grzyb – ur. w 1970 w Opolu.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. Studia w ASP we Wrocławiu na Wydziale Grafiki. Dyplom magisterski w 1997 roku w pracowni grafiki warsztatowej profesora Andrzeja Basaja. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki i Sztuki Medióww Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.Swoje prace prezentował na 67 pokazach i wystawach zbiorowych oraz zorganizował 18 wystaw i prezentacji indywidualnych. Od 2014 roku wraz z Piotrem Komorowskim prowadzi we Wrocławiu Galerię Sztuki Mediów KINO.