Historia

Siedziba Muzeum Filumenistycznego mieści się w dawnym kościele ewangelickim i szkole parafialnej. Budynki zostały wzniesione w latach 1821-22 i przebudowane w roku 1823, wg projektu zaakceptowanego przez Karla Schinkla. 

Idea utworzenia bystrzyckiego muzeum zrodziła się już na początku lat 60. XX w. Inicjatorami powołania do życia nowej placówki byli przedstawiciele Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bystrzyckiej oraz mieszkańcy miasta. Adaptacja budynku kościoła na cele ekspozycyjne wykonana została w czynie społecznym przez przedstawicieli miejscowych przedsiębiorstw, głównie Bystrzyckich Zakładów Przemysłu Zapałczanego. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 19 lipca 1964 roku. W 1968 roku muzeum przekazano budynek dawnej szkoły parafialnej, dzięki czemu pozyskano dodatkową powierzchnię wystawienniczą. Pierwszą dyrektorką nowej instytucji została Helena Getterowa, zasłużona działaczka społeczna, współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, która swoją funkcję pełniła do roku 1972. Muzeum Filumenistyczne należy uznać za wyjątkowe, zarówno w skali kraju, jak i Europy, jest bowiem jedyną w Polsce placówką, która zajmuje się historią niecenia ognia.  Muzea o podobnym profilu znajdują się także w Czechach, Szwecji oraz Anglii.

Bystrzycka instytucja jest wyjątkowa również ze względu na fakt, iż oprócz tematyki filumenistycznej, w kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z wszelkimi przejawami życia na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i jej okolic, od czasów najdawniejszych po współczesne. Muzeum łączy charakter placówki o wąskiej specjalizacji jaką jest filumenistyka z charakterem muzeum regionalnego.

Od ponad 50 lat muzeum zajmuje się pozyskiwaniem, zabezpieczaniem, naukowym opracowywaniem i eksponowaniem obiektów związanych z historią niecenia ognia oraz historią regionu. Główny trzon kolekcji muzealnej stanowią przedmioty służące do niecenia ognia, min.: zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne, chemiczne, krzesiwa metalowe i skałkowe oraz opakowania i etykiety zapałczane z Polski, a także krajów Europy i całego świata.

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną. W ofercie przygotowane zostały lekcje muzealne traktujące o historii niecenia ognia, historii regionu, z zakresu teorii sztuki oraz zajęcia warsztatowe. Przy muzeum działa od 2009 roku klub miłośników sztuki. Cyklicznie organizowane są wykłady i prelekcje tematyczne.

W stałej sprzedaży w kasie Muzeum znajdują się informatory i publikacje muzealne oraz różnorodne wydawnictwa dotyczące historii, sztuki i turystyki, w tym mapy i przewodniki po ziemi kłodzkiej. Posiadamy także bogatą ofertę sprzedaży zapałek i podpałek w specjalnie zaprojektowanych opakowaniach. Muzeum od lat współpracuje z polskimi filumenistami, a także przedstawicielami producentów zapałek – firmą  B. L. Match Jamno, Fabryką Zapałek "Czechowice" S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowskimi Zakładami Przemysłu Zapałczanego w Częstochowie oraz firmą Euromatch z Bystrzycy Kłodzkiej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum!

 

Foto: Widok dawnego kościoła ewangelickiego - obecnej siedziby Muzeum Filumenistycznego.

 

Foto: Widok wnętrza dawnego kościoła ewangelickiego - obecnej siedziby Muzeum Filumenistycznego.

 

Foto: Pierwsza dyrektorka Muzeum Filumenistycznego - Helena Getterowa (po lewej).