Kontakt

Adres lokalizacji i do korespondencji

Muzeum Filumenistyczne
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Tel. / faks +48 74 811 06 37

E-mail: muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.filumenistyczne

 

Dyrektor:

Tomasz Nowicki - dyrektor.filumen@gmail.com 

Księgowość / administracja / zamówienia:

Urszula Jarząb, Beata Sierpińska, Barbara Jakubowska muzeum.filumen.ks@wp.pl

Dział filumenistyczny / dział regionalny / edukacja:

Małgorzata Jaworskamuzeum.filumen.fil@wp.pl

Dorota Piątkowska - muzeum.filumen@wp.pl

 

Inspektor ochrony danych (IOD) - Dariusz Styczyrz - iodmuzeum@bystrzycaklodzka.pl