Kontakt

Adres lokalizacji i do korespondencji

Muzeum Filumenistyczne
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Tel. / faks +48 74 811 06 37

E-mail: muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.filumenistyczne

 

Dyrektor
Paweł Pawlik- dyrektor.muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Księgowość / administracja / zamówienia
Urszula Jarząb - ksiegowosc.muzeum@bystrzycaklodzka.pl
Beata Sierpińska – sprzedaz.muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Dział filumenistyczny / dział regionalny / edukacja:                                                                                                                                                                                                         

Małgorzata Jaworska zbiory.muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Dorota Piątkowska edukacja.muzeum@bystrzycaklodzka.pl 

Roksana Kaczmar edukacja.muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Inspektor ochrony danych (IOD) - Dariusz Styczyrz - iodmuzeum@bystrzycaklodzka.pl