Kontakt

Adres lokalizacji i do korespondencji

Muzeum Filumenistyczne
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Tel. / faks +48 74 811 06 37

E-mail: muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.filumenistyczne

Dyrektor
Paweł Pawlik- dyrektor.muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Księgowość / administracja / zamówienia
Marlena Grasela - ksiegowosc.muzeum@bystrzycaklodzka.pl
Beata Sierpińska – sprzedaz.muzeum@bystrzycaklodzka.pl

Dział filumenistyczny / dział regionalny / edukacja / promocja:
Małgorzata Jaworska zbiory.muzeum@bystrzycaklodzka.pl
Dorota Piątkowska edukacja.muzeum@bystrzycaklodzka.pl; promocja.muzeum@bystrzycaklodzka.pl 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Dariusz Styczyrz - iodmuzeum@bystrzycaklodzka.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Mirosława Boduch - organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl