Promocja książki pt. "Wspomnienia o Starym Waliszowie"

 

„Wspomnienia o Starym Waliszowie” są polskim tłumaczeniem książki „Erinnerungen an Altwaltersdorf”wydanej w Niemczech w 1995 r. Książka została napisana przez dawnych mieszkańców wsi Altwaltersdorf, przemianowanej po wojnie na Stary Waliszów.

Zawiera opis historii ziemi kłodzkiej i wsi Stary Waliszów od początku jej dziejów do wysiedlenia mieszkańców w 1946 r. oraz wspomnienia poszczególnych mieszkańców z okresu wysiedlania ich w głąb Niemiec. Szczególnie cenna jest relacja napisana przez Bruno Klappera w 1953 r. Opisuje on zapamiętaną od czasów swojego dzieciństwa histo- rię wsi, poszczególnych domów i ich mieszkańców. Zdumiewający jest stan jego pamięci (w roku 1953 miał już 78 lat).

Jan Syposz – tłumacz książki

Chcemy wypełnić testament Bruno Klappera. Jego życzeniem było bowiem, aby wszyscy, żyjący jeszcze, dawni starowaliszowianie udostępnili swoje wspomnienia.

W szczególności zadedykował on swoją pracę młodej generacji po to, aby mogła stworzyć sobie obraz i odnaleźć miejsce, gdzie mieszkali ich rodzice i dziadkowie. Jeżeli jakiś krytyczny czytelnik dojdzie do wniosku, że część zamieszczonych informacji jest nie- dokładna lub niewyczerpująca, prosimy o wybaczenie, ponieważ wiele historii odtwarzano jedynie z pamięci.

Georg Heinze – autor

 

<< Wstecz