Spotkanie dot.wykonanej konserwacji eksponatów

„Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego

w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

Bystrzyckie Muzeum Filumenistyczne kojarzone jest przede wszystkim z gromadzeniem eksponatów związanych z historią niecenia ognia. Niewielu wie, że oprócz bogatej kolekcji zapalniczek, krzesiw i etykiet zapałczanych, w muzealnych magazynach znajdują się również ciekawe eksponaty dokumentujące historię regionu. Dzięki temu, że realizowane przez Muzeum zadanie „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej” uzyskało, w drodze konkursu, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, sześć z tych obiektów odzyskało dawny blask. Efekt działań można obejrzeć w Muzeum Filumenistycznym.

 

W ramach zadania wykonano konserwację dwóch obrazów olejnych, trzech rzeźb oraz zabytkowego lustra kryształowego.

 

1. Obraz olejny na płótnie (tondo) przedstawiający scenę śmierci Św. Franciszka Ksawerego, XIX/XX w.

2. Obraz olejny "Portret mężczyzny z fajką", XX w.

3. Rzeźba drewniana przedstawiająca Trójcę Świętą, XVIII / XIX w., amatorski warsztat śląski.

4. Rzeźba drewniana przedstawiająca św. Jana Nepomucena, koniec XIX w., amatorski warsztat śląski.

5. Rzeźba drewniana przedstawiająca dwa siedzące aniołki, 1925.

6. Lustro w ozdobnej ramie, XIX w.

 

Eksponaty wybrane do konserwacji mają stanowić główny trzon przyszłej ekspozycji stałej związanej z regionem. Ponieważ w zbiorach muzeum znajduje się znikoma ilość eksponatów dotyczących malarstwa i rzeźby, każdy dodatkowy stanie się ważnym ogniwem opowiedzianej historii. A jednocześnie eksponaty te były w najgorszym stanie zachowania i ich natychmiastowa konserwacja pozwoliła uchronić je przed nieuchronną destrukcją.

 

Zadanie „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej” uzyskało dofinansowanie 22.500 zł na realizację w 2017 roku w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

<< Wstecz