Utracony Świat Leona Barszczewskiego. Fotografie z podróży po XIX-wiecznej Azji Środkowej.

Leon Barszczewski (1849-1910) - fotograf, podróżnik, badacz ludów Azji Środkowej. Po przedwczesnej stracie rodziców został wzięty pod rosyjską opiekę rządową i wysłany do szkoły kadetów w Kijowie, co zadecydowało o jego dalszych losach - służbie w armii carskiej Rosji. W latach 1876-1897 przebywał w Samarkandzie, która stała się jego bazą wypadową na terytorium m.in. Wschodniego Turkiestanu, Emiratu Buchary, Chanatów Badachszanu i Darwazu. Podczas swych podróży opracowywał mapy terenu, biegu rzek i dróg, badał szlaki komunikacyjne na pograniczu Chin i Afganistanu. Tereny, po których podróżował Leon Barszczewski leżą obecnie w przeważającej części w granicach Republik Uzbekistanu i Tadżykistanu. W trakcie wypraw gromadził okazy botaniczne, zoologiczne i mineralogiczne oraz prowadził obserwacje etnograficzno-antropologiczne. Podróżnikowi towarzyszył aparat fotograficzny, dzięki któremu utrwalił na szklanych negatywach wizerunki ludzi, ich zajęcia i życie codzienne. W kadrze zatrzymywał wiele portretów mężczyzn w barwnych strojach, scen rodzajowych oraz niepowtarzalne wizerunki tamtejszych kobiet. Bez wątpienia można uznać go za prekursora fotografii reportażowej. Jego zdjęcia, docenione i zauważone, zostały nagrodzone złotymi medalami na wystawach fotograficznych w 1895 r. w Paryżu oraz w 1901 r. w Warszawie. Zbiór fotografii Leona Barszczewskiego jest jedyną w Polsce dokumentacją ikonograficzną terenów Azji Środkowej końca XIX wieku wykonaną przez polskiego podróżnika.

<< Wstecz