Wystawa Świat Dźwięków

Twórcy wystawy przedstawią  najciekawsze muzyczne artefakty ze swoich kolekcji, a także tych zebranych na czas wydarzenia od mieszkańców i instytucji Bystrzycy Kłodzkiej i naszego regionu. Dzięki tym niezwykłym przedmiotom stworzyli ciekawą koncepcję wizualną i ideową wystawy.

Oddajmy zatem głos autorom ,,Świata Dźwięków’’, panu Felicjanowi Kaczmarkowi i Jerzemu Szwarcowi:

Na wystawie prezentowane są różne instrumenty, sprzęty i urządzenia z zakresu wytwarzania dźwięku, a także takie, które są nośnikami wszelkiego rodzaju informacji dźwiękowej, zapisów muzycznych itp. Ekspozycja ta ma też pokazać ewolucję jaką przechodziły one na przestrzeni czasu.

Ponadto pokazuje jak poszerzały się możliwości zapisu dźwięku w postaci nut czy tekstów opisowych, które miały oraz mają wpływ na rozwój cywilizacyjny ludzkości i znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach życia gospodarczego, jak i w życiu poszczególnych osó

[Fragment ulotki wystawy Świat Dźwięków. Jest ona dołączona do poniższego e-maila]

W imieniu organizatorów oraz Muzeum chcielibyśmy bardzo podziękować oraz instytucjom, które użyczyły swoje przedmioty oraz wiedzę, i tym samym przyczyniły się do powstania tej niezwykłej wystawy.

  • Felicjan Kaczmarek
  • Jacek Kłosiński
  • Maciej Kozber
  • Elżbieta Pawlaszek
  • Jerzy Szwarc
  • Andrzej Wziątek
  • AP Ogrody w Bystrzycy Kł.
  • F.H.U. "Iskra" w Bystrzycy Kł.
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Bystrzycy Kł

‘’Świat Dźwięków’’ znajduje się w Sali wystaw czasowych Muzeum. Będziecie mogli ją zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum.

<< Wstecz